Усвојење

Усвојење је чин успостављања система права и обавеза између детета које се усваја (усвојеник) и особа које га усвајају (усвојитељи), који је идентичан правима и обавезама које иначе постоје између детета и родитеља. Истовремено, права и обавезе између детета и његових биолошких родитеља и сродника престају да постоје – осим ако дете није усвојено од стране супружника или ванбрачног партнера његовог родитеља.

Ко може бити усвојен?

Да би неко дете могло бити усвојено, потребно је да истовремено буду испуњени следећи услови:

  • Да је дете старије од три месеца и млађе од 18 година, као и да није стекло потпуну пословну способност
  • Да су родитељи детета преминули, непознати или непознатог боравишта, или да су живи и познати, или лишени пословне способности или родитељског права , или да просто желе да дају дете на усвојење
  • Да дете није већ усвојено

Ко може да усваја?

Најчешће, као усвојитељи се појављују брачни и ванбрачни парови. У изузетним случајевима – а изузетност овде потврђује посебна дозвола министра рада и социјалне политике – усвојитељ може бити и особа која живи сама.

Усвојитељи могу да буду само особе за које је утврђено да поседују својства „на основу којих се може закључити да ће родитељско право вршити у најбољем интересу детета“.

То аутоматски искључује оне који су:

  • Потпуно или делимично лишени родитељског права или пословне способности
  • Oболели од болести која може штетно деловати на усвојеника
  • Oсуђени за неко од кривичних дела против брака, породице, полне слободе или живота и тела

Између усвојитеља и усвојеника мора да постоји одређена старосна разлика – не мања од 18, нити већа од 45 година.

Истовремено, међу њима не сме да постоји крвно сродство – било у правој линији (дете, унук, праунук), било у бочној линији (брат, сестра, полубрат, полусестра).

Чак и ако су сви ови критеријуми испуњени, до усвојења ће доћи само ако надлежни орган процени да је то у “најбољем дететовом интересу”.

Страни држављани као усвојитељи

Странцима је усвајање дозвољено под два услова: да се усвојитељи не могу наћи међу држављанима Србије, за шта је рок годину дана од уношења података у Јединствени лични регистар усвојења, али и да се надлежни министар сагласи са усвојењем. Изузетно, министар се може сагласити са усвојењем и пре истека рока од годину дана, ако се процени да је то у најбољем интересу детета.

Ко одлучује о усвојењу

Ако дете има родитеље, потребна је њихова сагласност да би се уопште разматрала могућност усвојења – осим у случају да су родитељи трајно лишени родитељског права или пословне способности (што су често и разлози покретања процеса усвојења).

Тада, као и у случају да дете нема родитеље, потребна је сагласност његовог старатеља. На све то, згодно је поменути да право на став овде има и свако дете које је старије од 10 година.

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.