Права и услуге

Помоћ у кући

Пружалац услуге: ЦСР » Колубара» Ваљево

  • Обезбеђује се одраслим и старим особама које имају ограничења физичких, интелектуалних и менталних способности услед којих нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи при чему је породична подршка недовољна или није расположива и који се налазе у стању социјалне потребе за које Центар својим решењем утврди да им је потребна помоћ у кући.
  • То подразумева помоћ у исхрани, одржавање личне хигијене и хигијене стана, загревање просторија, посредовање у задовољавању свих осталих потреба.

Дневни боравак за децу,младе и одрасле особе саинвалидитетом , са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама

Пружалац услуге: Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“

  • Обезбеђује се деци и младим особама са инвалидитетом, телесним инвалидитетом, интелектуалним сметњама узраста 7-26 година и одраслим особама узраста од 26-42 године.
  • Дневни боравак подразумева дневне активности, здравствену заштиту, васпитање, оспособњавање у складу са способностима.

Услуге социјалног и другог стручног рада

Пружалац услуге: ЦСР » Колубара» Ваљево

  • Подразумевају помоћ у остваривању права грађана услед неукости или из других разлога да остваре своја права – Правна помоћ, помоћ у решавању питања становања, школовања, личних и породичних проблема и др.

Социјално становање у заштићеним условима

Пружалац услуге: ЦСР » Колубара» Ваљево

  • Обезбеђује се збрињавање односно смештај социјално угрожених особа а најпре избеглица, расељених лица, прогнаних лица као и домаћег становништва.

Клуб за особе са инвалидитетом

Пружалац услуге: Клуб за особе са инвалидитетом «Корак напред»

  • Намењен је особама са инвалидитетом узраста 15-45 година,подразумева услуге физиотерапеута, групни рад кроз секције за спорт, рекреацију, информатику, глуму, ликовне секције и др.

Саветовалиште за брак и породицу

Пружалац услуге: ЦСР » Колубара» Ваљево

  • Обезбеђује стручну помоћ и подршку појединцима и породицама у кризи кроз саветодавно терапијски рад,едукативне и информативне услуге како би се спречили социјални проблеми и ублажиле последице.

Лични пратилац детета

Пружалац услуге: Друштво за церебралну парализу Ваљево

  • Обезбеђује се детету коме је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или због интелектуалних потешкоћа потребна подршка у свакодневном животу, а под условом да је укључено у васпитно образовну установу до краја редовног школовања укључујући завршетак средње школе.

Породични сарадник

Пружалац услуге: Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“

  • Подршка породици са дететом или са одраслим лицем да се за што краће време смањи изложеност ризицима од занемаривања или институционализације односно да се унапреде капацитети породице ради обезбеђења безбедности, услова за раст, развој и добробит угроженог члана.
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Events for 1 Јул
Нема догађаја
Events for 2 Јул
Нема догађаја
Events for 3 Јул
Нема догађаја
Events for 4 Јул
Нема догађаја
Events for 5 Јул
Нема догађаја
Events for 6 Јул
Нема догађаја
Events for 7 Јул
Нема догађаја
Events for 8 Јул
Нема догађаја
Events for 9 Јул
Нема догађаја
Events for 10 Јул
Нема догађаја
Events for 11 Јул
Нема догађаја
Events for 12 Јул
Нема догађаја
Events for 13 Јул
Нема догађаја
Events for 14 Јул
Нема догађаја
Events for 15 Јул
Нема догађаја
Events for 16 Јул
Нема догађаја
Events for 17 Јул
Нема догађаја
Events for 18 Јул
Нема догађаја
Events for 19 Јул
Нема догађаја
Events for 20 Јул
Нема догађаја
Events for 21 Јул
Нема догађаја
Events for 22 Јул
Нема догађаја
Events for 23 Јул
Нема догађаја
Events for 24 Јул
Нема догађаја
Events for 25 Јул
Нема догађаја
Events for 26 Јул
Нема догађаја
Events for 27 Јул
Нема догађаја
Events for 28 Јул
Нема догађаја
Events for 29 Јул
Нема догађаја
Events for 30 Јул
Нема догађаја
Events for 31 Јул
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.