Организација

Организација рада у центру

Основне организационе јединице Центра су:

1. Служба за правне послове

Служба за правне послове у оквиру које је организован рад Пријемне канцеларије, Писарнице и Канцеларије за материјална давања.

Руководилац Службе за правне послове је:

  • Катарина Влајковић, дипл. правник, која уједно обавља посао дипл.правника у оквиру Службе за заштиту деце и младих – (014) 221 114 (локал 109), katarinavlajkovic@csrvaljevo.org.rs

У оквиру ове Службе на пословима дипл. правника су запослени:

У оквиру Канцаларије за материјална давања, на пословима материјалних давања су:

У оквиру Писарнице послове обављају радници:

У оквиру Пријемне канцеларије, стручни радник на пријему је:

2. Служба за заштиту децу и младих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

  • Зорана Ђокић, дипл.специјални педагог, која је истовремено и водитељ случаја у овој Служби – zoranadjokic@csrvaljevo.org.rs

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

3. Служба за заштиту одраслих и старих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

  • Владимир Симић, дипл. андрагог, који је истовремено и водитељ случаја у овој Служби – vladimirsimic@csrvaljevo.org.rs

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

4. Служба помоћи у кући

Координатор Службе је:

Геронтодомаћице:

  • Весна Кољанчић
  • Данијела Ристић
  • Милева Тешић
  • Марија Манојловић
  • Славка Маринковић
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

Септембар 2022

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Септембар
Нема догађаја
Events for 2 Септембар
Нема догађаја
Events for 3 Септембар
Нема догађаја
Events for 4 Септембар
Нема догађаја
Events for 5 Септембар
Нема догађаја
Events for 6 Септембар
Нема догађаја
Events for 7 Септембар
Нема догађаја
Events for 8 Септембар
Нема догађаја
Events for 9 Септембар
Нема догађаја
Events for 10 Септембар
Нема догађаја
Events for 11 Септембар
Нема догађаја
Events for 12 Септембар
Нема догађаја
Events for 13 Септембар
Нема догађаја
Events for 14 Септембар
Нема догађаја
Events for 15 Септембар
Нема догађаја
Events for 16 Септембар
Нема догађаја
Events for 17 Септембар
Нема догађаја
Events for 18 Септембар
Нема догађаја
Events for 19 Септембар
Нема догађаја
Events for 20 Септембар
Нема догађаја
Events for 21 Септембар
Нема догађаја
Events for 22 Септембар
Нема догађаја
Events for 23 Септембар
Нема догађаја
Events for 24 Септембар
Нема догађаја
Events for 25 Септембар
Нема догађаја
Events for 26 Септембар
Нема догађаја
Events for 27 Септембар
Нема догађаја
Events for 28 Септембар
Нема догађаја
Events for 29 Септембар
Нема догађаја
Events for 30 Септембар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.