Организација

Организација рада у центру

Основне организационе јединице Центра су:

1. Служба за правне послове

Служба за правне послове у оквиру које је организован рад Пријемне канцеларије, Писарнице и Канцеларије за материјална давања.

Руководилац Службе за правне послове је:

 • Јасмина Крстић, мастер правник, која уједно обавља послове секретара – jasminakrstic@csrvaljevo.org.rs

У оквиру ове Службе на пословима дипл. правника су запослени:

 • Катарина Влајковић, дипл. правник, која обавља посао дипл.правника у оквиру Службе за заштиту деце и младих – (014) 224 486 , katarinavlajkovic@csrvaljevo.org.rs
 • Владан Јовановић, дипл.правник, који обавља послове правника у Служби за заштиту одраслих и старих- vladanjovanovic@csrvaljevo.org.rs
 • Катарина Милићевић, дипл.правник и Филип Арсић, дипл.правник, који обављају послове правника у Канцеларији за материјална давања – katarinamilicevic@csrvaljevo.org.rs, filiparsic@csrvaljevo.org.rs

У оквиру Канцаларије за материјална давања, на пословима материјалних давања су:

У оквиру Писарнице послове обављају радници:

У оквиру Пријемне канцеларије, стручни радник на пријему је:

2. Служба за заштиту децу и младих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

 • Зорана Ђокић, мастер дефектолог, која је истовремено и водитељ случаја у овој Служби – zoranadjokic@csrvaljevo.org.rs

3. Служба за заштиту одраслих и старих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

4. Служба за локална права и услуге

Руководилац Службе је:

Координатор Службе је:

Геронтодомаћице:

 • Весна Кољанчић
 • Данијела Ристић
 • Милева Тешић

5. Финансијски, технички и остали послови

 • Љиљана Шестовић, шеф рачуноводства
 • Вања Савић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
 • Весна Рајчевић Карић, самостални финансијско рачуноводствени сарадник
 • Милена Васић, благајник
 • Миломир Гођевац, возач/курир
 • Славка Маринковић, спремачица
 • Вршилац дужности директора Центра је Теодора Ђурђевић, дипл.дефектолог
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.