Организација

Организација рада у центру

Основне организационе јединице Центра су:

1. Служба за правне послове

Служба за правне послове у оквиру које је организован рад Пријемне канцеларије, Писарнице и Канцеларије за материјална давања.

Руководилац Службе за правне послове је:

 • Катарина Влајковић, дипл. правник, која уједно обавља посао дипл.правника у оквиру Службе за заштиту деце и младих – (014) 224 486 , katarinavlajkovic@csrvaljevo.org.rs

У оквиру ове Службе на пословима дипл. правника су запослени:

 • Јасмина Крстић, мастер правник, која обавља послове секретара – jasminakrstic@csrvaljevo.org.rs
 • Владан Јовановић, дипл.правник, који обавља послове правника у Служби за заштиту одраслих и старих- vladanjovanovic@csrvaljevo.org.rs
 • Катарина Милићевић, дипл.правник и Филип Арсић, дипл.правник, који обављају послове правника у Канцеларији за материјална давања – katarinamilicevic@csrvaljevo.org.rs, filiparsic@csrvaljevo.org.rs

У оквиру Канцаларије за материјална давања, на пословима материјалних давања су:

У оквиру Писарнице послове обављају радници:

У оквиру Пријемне канцеларије, стручни радник на пријему је:

2. Служба за заштиту децу и младих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

 • Зорана Ђокић, мастер дефектолог, која је истовремено и водитељ случаја у овој Служби – zoranadjokic@csrvaljevo.org.rs

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

3. Служба за заштиту одраслих и старих

Руководилац службе је:

Супервизор, у оквиру ове Службе је:

 • Владимир Симић, дипл. андрагог, који је истовремено и водитељ случаја у овој Служби – vladimirsimic@csrvaljevo.org.rs

Водитељи случаја у оквиру ове Службе су:

4. Служба помоћи у кући

Координатор Службе је:

Геронтодомаћице:

 • Весна Кољанчић
 • Данијела Ристић
 • Милева Тешић
 • Марија Манојловић
 • Славка Маринковић

5. Финансијски, технички и остали послови

 • Љиљана Шестовић, шеф рачуноводства
 • Вања Савић, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
 • Весна Рајчевић Карић, самостални финансијско рачуноводствени сарадник
 • Станица Мијаиловић, благајник
 • Милан Павловић, возач
 • Боривоје Станојевић, курир
 • Вршилац дужности директора Центра је Теодора Ђурђевић, дипл.дефектолог
Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

Јун 2023

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.