Почиње пријем захтева за смештај у нови Геронтолошки центар Ваљево

10. Јул 2023.

Од понедељка, 10.07.2023.године Центар за социјални рад “Колубара“ Ваљево ће почети са пријемом захтева за смештај у Геронтолошки центар Ваљево, чији је капацитет 100 корисника.

Геронтолошки центар Ваљево ће пружати услугу смештаја за лица са навршених 65 година живота, која услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално, без целодневне подршке, неге или надзора.

Установа неће пружати услуге домског смештаја за следећа лица:

 • лица чије је здравствено стање праћено потребом за механичком вентилацијом или применом других апарата за праћење или одржавање виталних функција;
 • лица чије здравствено стање захтева интензиван мониторинг;
 • лица чије здравствено стање захтева примену терапије преко централног венског катетера;
 • лица са обољењима која захтевају специфичну дијеталну исхрану (преко назогастичне сонде и слично);
 • лица која имају потребе за дијализом;
 • лица која с обзиром на здравствени статус треба да буду смештена специјализоване установе;
 • лица која су физички очувана, а дементна са историјом физичке агресије усмерене ка околини;
 • лица која су у делиратном стању;
 • лица која су у стању акутне психозе;
 • лица која су оболела од болести зависности (хронични алкохоличари и злоупотреба других психоактивних супстанци);
 • лица која су у стању суицидалне пулзије или са покушајима суицида у личној историји;
 • душевно оболели, хронични психијатријски болесници, опасни по околину;
 • хронични психијатријски болесници који одбијају сарадњу и ординирану терапију;
 • хронични психијатријски болесници у ремисији краћој од 6 месеци;
 • физички очуване особе са примарним интелектуалним дефицитом тежег степена;
 • лица са поремећајима личности и поремећајима понашања, са склоношћу крађи, атисоцијалним, параноидним или бордер-лајн поремећајем личности или другим сличним поремећајем, са личном историјом немогућности уклапања у колектив, отпуштени из других домова због проблема у смештају и немогућношћу уклапања у институционални начин функционисања;
 • особе са парафилијом ( форме екстремних сексуалних поремећаја);
 • особе са поремећајем навика и импулса (пиромани, клептомани, патолошки коцкари и слично);
 • лица која могу да угрожавају друге кориснике на било који начин;
 • лица која болују од заразних болести;
 • лица са паразитарним обољењима ( шуга, вашке и слично) до санације здравственог стања.

Захтев за смештај можете пронаћи на сајту Центра у секцији Документа-Документација-Захтев за смештај у дом за стара лица-лично и Захтев за смештај у дом за стара лица- сродник.

Уз захтев за смештај се прилаже следећа документација:

 • фотокопија личне карте и здравствене књижице;
 • извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству и извод из матичне књиге венчаних;
 • уверење о здравственом стању са обавезним налазом неуропсихијатра и психолога;
 • рендгенски снимак плућа очитан од стране пнеумофтизиолога;
 • отпусна листа уколико је потенцијални корисник болнички лечен у последњих годину дана;
 • препис из картона изабраног лекара (дијагнозе и актуелна терапија);
 • актуелни извештај лекара специјалисте, уколико се лице лечи од хроничних болести;
 • лабораторијске анализе: крвна слика, урин, копрокултура, налаз столице на паразите, HCV, HBV, HIV, Wasserman
 • брис грла и носа;
 • налаз дерматолога за преглед вашљивости;
 • доказ о приходима (пензија, додатак за помоћ и негу другог лица);
 • доказ о кредитној задужености на пензији;
 • доказ о власништву на новчаним средствима или непокретностима;
 • по потреби и други докази.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

Јун 2024

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 Јун
Нема догађаја
Events for 2 Јун
Нема догађаја
Events for 3 Јун
Нема догађаја
Events for 4 Јун
Нема догађаја
Events for 5 Јун
Нема догађаја
Events for 6 Јун
Нема догађаја
Events for 7 Јун
Нема догађаја
Events for 8 Јун
Нема догађаја
Events for 9 Јун
Нема догађаја
Events for 10 Јун
Нема догађаја
Events for 11 Јун
Нема догађаја
Events for 12 Јун
Нема догађаја
Events for 13 Јун
Нема догађаја
Events for 14 Јун
Нема догађаја
Events for 15 Јун
Нема догађаја
Events for 16 Јун
Нема догађаја
Events for 17 Јун
Нема догађаја
Events for 18 Јун
Нема догађаја
Events for 19 Јун
Нема догађаја
Events for 20 Јун
Нема догађаја
Events for 21 Јун
Нема догађаја
Events for 22 Јун
Нема догађаја
Events for 23 Јун
Нема догађаја
Events for 24 Јун
Нема догађаја
Events for 25 Јун
Нема догађаја
Events for 26 Јун
Нема догађаја
Events for 27 Јун
Нема догађаја
Events for 28 Јун
Нема догађаја
Events for 29 Јун
Нема догађаја
Events for 30 Јун
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.