Имплементација пројекта који спроводи УНДП

21. јула 2022.

29.06.2022-01.07.2022- У оквиру имплементације пројекта „Јачање националних и локалних система за подршку делотворној друштвено-економској интеграцији повратника на Западном Балкану“ који спроводи УНДП, а финансира Европска унија, организована је радионица за партнере из локалних самоуправа- Нови Сад, Бујановац и Ваљево под називом „Делотворне услуге подршке интеграцији повратника“ која је одржана од 29. јуна до 01. јула 2022. године, у хотелу Црни врх, на Дивчибарама.

Циљеви радионице су били:

  • Представљање реализованих активности у 3 циљане општине у оквиру пројекта;
  • Планирање активности у оквиру компоненте спровођења локалних акционих планова за интеграцију повратника укључујући програме за стицање вештина, старт уп подршку и сл;
  • Представљање Јавног позива за доделу малих грантова у области социјалне кохезије;
  • Осмишљавање и планирање активности успостављања нових или подршке постојећим услугама;
  • Умрежавање и координисање активности.

У складу са циљевима пројекта и радионицама, учесници су били представници локалних самоуправа, локалних институција и организација које се баве социјалном заштитом, образовањем и развојем/запошљавањем, локални повереници за избеглице и миграције, представници Мобилног тима за интеграцију Рома, представници Центра за социјални рад и Националне службе за запошљавање из Новог Сада, Бујановца и Ваљева.
У оквиру осмишљавања и планирања активности за успоствљање нових или подршке постојећим услугама, Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево је одржао презентацију о постојећим правима и услугама као и оним правима и услугама које су планиране важећом Стратегијом о социјалној заштити у Граду Ваљево.

Уз подршку Европске уније, Програм Уједињених нација за развој је расписао Јавни позив за избор корисника за похађање обука за унапређивање запошљивости повратника/ца по основу Споразума о реадмисији, и Рома/киња.Циљ обука је да омогуће рањивим повратницама, као и Ромима и Ромкињама стицање нових знања и вештина како би могли лакше да пронађу запослење.

Позив на обуке за незапослене из ромске заједнице и повратнике погледајте на овом линку.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

Септембар 2022

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Events for 1 Септембар
Нема догађаја
Events for 2 Септембар
Нема догађаја
Events for 3 Септембар
Нема догађаја
Events for 4 Септембар
Нема догађаја
Events for 5 Септембар
Нема догађаја
Events for 6 Септембар
Нема догађаја
Events for 7 Септембар
Нема догађаја
Events for 8 Септембар
Нема догађаја
Events for 9 Септембар
Нема догађаја
Events for 10 Септембар
Нема догађаја
Events for 11 Септембар
Нема догађаја
Events for 12 Септембар
Нема догађаја
Events for 13 Септембар
Нема догађаја
Events for 14 Септембар
Нема догађаја
Events for 15 Септембар
Нема догађаја
Events for 16 Септембар
Нема догађаја
Events for 17 Септембар
Нема догађаја
Events for 18 Септембар
Нема догађаја
Events for 19 Септембар
Нема догађаја
Events for 20 Септембар
Нема догађаја
Events for 21 Септембар
Нема догађаја
Events for 22 Септембар
Нема догађаја
Events for 23 Септембар
Нема догађаја
Events for 24 Септембар
Нема догађаја
Events for 25 Септембар
Нема догађаја
Events for 26 Септембар
Нема догађаја
Events for 27 Септембар
Нема догађаја
Events for 28 Септембар
Нема догађаја
Events for 29 Септембар
Нема догађаја
Events for 30 Септембар
Нема догађаја

Најшешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.