Центар за социјални рад “Колубара“ Ваљево обновио лиценцу за пружање услуге помоћ у кући

9. Мај 2023.

Решењем Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања-Сектор за социјалну заштиту-Одељење за инспекцијски надзор број: 022-02-00267/2022-19 од 29.03.2023. године утврђено је да Центар за социјални рад “Колубара“ Ваљево испуњава услове и стандарде за пружање услуге помоћ у кући одраслима и старијима и добијена је лиценца за пружање услуге, са роком важења шест година ( од 29.03.2023. до 29.03.2029. године).

Центар услугу помоћи у кући за одрасла и стара лица пружа организовано почев од 2007. године, а лиценцирани је пружалац услуге од фебруара 2017. године.

Услугу тренутно користи 35 лица, а на пружању услуге је ангажовано 5 геронтодомаћица са завршеним акредитованим програмом обуке. Услуга има свог координатора-стручног радника одговорног за процену потреба корисника и координацију рада неговатељица.

Активности услуге помоћ у кући усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника.

Реализацијом услуге помоћ у кући корисницима се обезбеђује одговарајућа нега и помоћ, која у складу са проценом потреба корисника, може обухватати: помоћ у обезбеђивању исхране, помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, помоћ у загревању просторија, помоћ у задовољавању социјалних, културно забавних и других потреба, посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, набавка и надгледање узимања лекова, санирање и нега мањих повреда, контрола виталних функција, саветодавни и превентивни рад са корисницима и породицом у виду разговора, давања савета и праћења промена у погледу физичког и психичког стања корисника.

Критеријуми за одређивање приоритета приликом пријема корисника су:

1. Године старости и здравствено стање корисника

Предност у коришћењу услуге помоћи у кући имају старији корисници, непокретна и тешко покретна, инвалидна и хронично оболела лица.

2. Материјални статус корисника

Предност у коришћењу услуге помоћи у кући имају материјално угрожена лица.

3. Степен породичне подршке

Предност у коришћењу услуге помоћи у кући имају лица која живе сама и немају сродника или им сродници не могу обезбедити потребну подршку.

Пријем корисника врши се на основу захтева за признавање права на услугу помоћи у кући који Центру може поднети потенцијални корисник, његов законски заступник или друго лице које поседује информацију о лицу коме је услуга потребна ( сродник, сусед и сл.).

Уз захтев се прилажу:

  • јавне исправе којима се доказује идентитет и старост потенцијалног корисника
  • докази о примањима и приходима
  • документација о здравственом статусу
  • по потреби и други докази.

Повезани чланци

Мере превенције против вируса Ковид-19
ЕУ за тебе

Календар

ПОН
УТО
СРЕ
ЧЕТ
ПЕТ
СУБ
НЕД
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Events for 1 Мај
Нема догађаја
Events for 2 Мај
Нема догађаја
Events for 3 Мај
Нема догађаја
Events for 4 Мај
Нема догађаја
Events for 5 Мај
Нема догађаја
Events for 6 Мај
Нема догађаја
Events for 7 Мај
Нема догађаја
Events for 8 Мај
Нема догађаја
Events for 9 Мај
Нема догађаја
Events for 10 Мај
Нема догађаја
Events for 11 Мај
Нема догађаја
Events for 12 Мај
Нема догађаја
Events for 13 Мај
Нема догађаја
Events for 14 Мај
Нема догађаја
Events for 15 Мај
Нема догађаја
Events for 16 Мај
Нема догађаја
Events for 17 Мај
Нема догађаја
Events for 18 Мај
Нема догађаја
Events for 19 Мај
Нема догађаја
Events for 20 Мај
Нема догађаја
Events for 21 Мај
Нема догађаја
Events for 22 Мај
Нема догађаја
Events for 23 Мај
Нема догађаја
Events for 24 Мај
Нема догађаја
Events for 25 Мај
Нема догађаја
Events for 26 Мај
Нема догађаја
Events for 27 Мај
Нема догађаја
Events for 28 Мај
Нема догађаја
Events for 29 Мај
Нема догађаја
Events for 30 Мај
Нема догађаја
Events for 31 Мај
Нема догађаја

Најчешћа питања

Ко има права на социјалну помоћ?

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног законом.

Како остварити права на туђу негу и помоћ?

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има лице коме је због телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна помоћ и нега другог лица да би задовољило своје основне животне потребе. Преко центра за социјални рад право остварују деца, одрасла и остарела лица која нису остварила пензиона примања и инострани пензионери.

Како постати хранитељска породица?

Поступак почиње подношењем захтева у центру за социјални рад. Потребно је проћи обуку за хранитеље након чега се стиче подобност за бављење хранитељством.

Шта је потребно за смештај у дому?

Потребно је прикупити документацију за смештај у дом и поднети захтев за смештај у центру за социјални рад. Захтев се подноси у месно надлежном центру (надлежност се одређује по адреси из личне карте), а смештај се може остварити у било којој установи за смештај у Републици Србији.

Како добити помоћ у кући?

Потребно је, у центру за социјални рад, поднети захтев за утврђивање права на помоћ у кући.